Dit instrument helpt u op weg bij de toetsingsprocedure voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Als u gebruik maakt van apparatuur waardoor dit instrument niet goed werkt, ga dan naar de uitgeschreven versie.

Moet mijn onderzoek een medisch-ethische toets ondergaan?

Eerst moet u bepalen of uw onderzoek onder de reikwijdte van de WMO valt. Wat dat inhoudt, kunt u in het veld hiernaast met de titel 'WMO' lezen.

WMO

Onderzoek met mensen moet een medisch-ethische toets ondergaan als het valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Onderzoek valt onder de WMO als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  1. er is sprake van medisch-wetenschappelijk onderzoek, en
  2. personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels opgelegd